نوشته‌های تازه

Title Graphic

مثلث کیفیت تبلیغات

مثلث کیفیت محصولات

برای اینکه یک فیلم تبلیغاتی یا تبلیغ خوبی داشته باشیم، باید به سه ویژگی، دقت کنیم. این سه ویژگی، اضلاع یک مثلث متساوی الاضلاع را برای ما می سازند:

 

ویژگی اول، هزینه، ویژگی دوم، ابعاد و سومین ویژگی، زمان می باشد.

 

برای مثال اگر بخواهیم برای یک کارخانه بزرگ، فیلم تبلیغاتی بسازیم، با توجه به وزن اقتصادی که کارخانه دارد، کارخانه دارای ابعاد بزرگی نیز می باشد. پس ابعاد را بر اساس وزن اقتصادی تنظیم می کنیم. هر قدر وزن اقتصادی بیشتر باشد، ابعاد کار بزرگتر است.

زمانی که می خواهیم برای یک کارخانه بزرگ با وزن اقتصادی بالا، یک فیلم تبلیغاتی بسازیم،؛ پس با یک پروژه با ابعاد بزرگ سروکار داریم. وقتی با چنین پروژه ای روبرو هستیم، باید هزینه بالای نیز برای تولید این فیلم تبلیغاتی در نظر بگیریم. برای مثال اگر وزن اقتصادی یک کارخانه و سود ماهیانه اش، چند میلیارد تومان باشد، نمی توان فرضاً با هزینه پنجاه میلیون تومان، یک فیلم تبلیغاتی مناسب و شایسته آن کارخانه تولید نمود. هزینه دریافتی باید نسبت به ابعاد افتصادی آن کارخانه، بزرگ یا کوچک باشد.

همانطور که گفته شد، ضلع سوم زمان است. اگر قصد ساخت یک فیلم تبلیغاتی برای یک کارخانه بزرگ را داشته باشیم و هزینه خوبی هم دریافت کرده باشیم، اما زمان کافی برای تولید فیلم تبلیغاتی نداشته باشیم، برای مثال برای تولید فیلم تبلیغاتی فقط دو روز زمان در نظر گرفته باشند، نمی توانیم نتیجه خوبی در پیش رو داشته باشیم و فیلم تبلیغاتی ساخته شده، به احتمال زیاد ثمربخش نخواهد بود.

همه ویژگی های گفته شده باید با یکدیگر در نظر گرفته شود تا بتوانیم یک فیلم تبلیغاتی ثمربخش خوب داشته باشیم.

 

(برای آشنایی با مفهوم ثمربخش بودن یک فیلم تبلیغاتی، مطلب آموزشی مربوطه با نام ” اثر بخشی یا ثمر بخشی در ویدیو” را مطالعه نمایید.)

 

در صورتی که بخواهیم برای یک مغازه معمولی با وزن اقتصادی پایین، فیلم تبلیغاتی بسازیم؛ نباید هزینه زیادی برای تولید فیلم تبلیغاتی در نظر گرفته شود. باید هزینه را به گونه ای در نظر بگیریم که شایسته و مناسب آن مغازه یا کسب و کار باشد.

 

در تولید فیلم یا ویدیو تبلیغاتی، اگر یکی از اضلاع این مثلث بزرگ باشد، بقیه اضلاع نیز به نسبت این ضلع، باید بزرگ در نظر گرفته شود و یا بالعکس، اگر یکی از اضلاع مثلث کوچک بود، بقیه اضلاع نیز باید کوچک باشند؛ تا این تناسب برقرار بماند.

 

امیدواریم این مطلب آموزشی برای شما مفید واقع شده باشد. لطفاً نظرات خود در رابطه با مفاهیم بیان شده در این مطلب آموزشی را با ما به اشتراک بگذارید.

بدون ديدگاه

نظر بدهید