نوشته‌های تازه

Title Graphic

خلاقیت Tag

Creativity

چگونه خلاق باشیم و ایده پردازی کنیم؟

خلاقیت و ایده پردازی چگونه به وجود می آید؟ هر زمان از خلاقیت و ایده پردازی و چگونگی خلق ایده صحبتی به میان می آید،نخستین پرسشی که پرسیده می شود این است: خلاقیت و ایده چگونه به وجود می آید؟ به وجود آمدنش تصادفی است یا طی...